Warning: Undefined variable $database_port in /customers/5/b/d/saga-lena.se/httpd.www/begin.php on line 43 Warning: Undefined variable $database_socket in /customers/5/b/d/saga-lena.se/httpd.www/begin.php on line 43 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/5/b/d/saga-lena.se/httpd.www/begin.php:43) in /customers/5/b/d/saga-lena.se/httpd.www/genlib.php on line 62 Geneology Warning: Undefined array key "favicon" in /customers/5/b/d/saga-lena.se/httpd.www/genlib.php on line 104


  Nutida skylt som berättar om; Norrgården i Kölsjön Hassela bosättning 1600-talet, Hassela Finnarna

Svärdssidans anor

På min svärdssida finns både skogsfinnar och valloner främst från,Uppland, Hälsingland,Västmanland,Värmland,Norge och Finland

 • platser såsom Hassela,Bergsjö,Kattstjärten i Dalby,Grue i Norge,Skebobruk,Österbybruk mfl
 • många utvandrare finns till Amerika, Kanada, Brasilien mfl länder,
 • de flesta har utvandrat från Göteborg men en och annan även från Norge
 • Flertalet har bosatt sig i USA.

Via Ancestry har jag hittat många av de utvandrade anorna, DNA finns att söka via FtDna Family Finder.

Spinnsidans anor

På min spinnsidan finns främst bönder från Hälsingland men valloner och smeder även där

 • Platser främst Ilsbo, Hälsingtuna, Delsbo, Rogsta,Hassela, Hudiksvall mfl platser
 • utvandrare finns även här främst till Amerika
 • Göteborg är utrsehamn för de flesta
 • flera bosatte sig i wisconsin.

Via Ancestry har jag hittat många av de utvandrade anorna,DNA finns att söka via FtDna Family Finder .

Barns Svärdssida

På barnens svärdssida finns anor från Härjedalen, Jämtland

 • Särna, Idre, Sveg mfl. platser,
 • utvandrare finns även valloner,
 • främst utvandrare till Amerika
 • de bosatte sig på olika platser i Amerika,DNA finns att söka via FtDna Family .

Or use this paragraph for a different reason and change the heading accordingly.

Copy the histories/paternal.php file to your preferred subfolder, rename it to spouse_paternal.php, and update the Spouse Paternal Page Link accordingly.

Barns anor på Svärssidans Spinnsida

Barnens anor på Svärdssidans Spinnsida kommer främst från Åre med omnejd samt Sveg

 • Huvudsakligen Åre; Liens, Totten mfl gårdar
 • utvandrare finns
 • vi vet inte så mycket om just emigrationen
 • och var de bosatte sig, DNA finns att söka via FtDna Family .

Or use this paragraph for a different reason and change the heading accordingly.

Copy the histories/maternal.php file to your preferred subfolder, rename it to spouse_maternal.php, and update the Spouse Maternal Page Link accordingly.


Våra Släkt berättelser

feature 1Familje Berättelse 1
Mormor Signe Katharina föddes 1888 i Hälsingtuna av föräldrarna Båtsman av 1a Rang, Lars Erik Zetterström född Jonsson Bohjort 1857 Hälsingtuna och Katharina Kristina Zetterström f Larsdotter 1860 Hälsingtuna och de bodde i Silja utanför Hudiksvall. Signe hade elva syskon, hon var själv nummer fem i raden, yngsta systern Frida blev endast två år gammal men tio blev vuxna och bildade familjer. Signes mamma var när hon inte skötte familjen, satte barnen i arbete att samla bär svamp och ved i skogen, tvätterska och det var främst till fruarna i Hudiksvall som hon tvättade. En dag bad mamman Signe att gå till tvätt muren på andra sidan vägen och stoppa in en vedklabbe i elden, Signe var fyra år och rädd för elden, men hon gjorde som mamma sade, lade vedklabben på marken och puttade den sakta med foten mot eldstaden, men på något sätt kom klabben åt tegelstenarna som grytan med lutvattnet stod på, så lutvatten skvimpade ut på Signes ben och Signe måste till doktorn för det hade blivit sår ända in till benpipan, hon låg på sjukhus i Hudiksvall men behövde fortsatt vård och en familj som flyttat från Hälsingtuna till Iggesund och som kände mormors mor och far, tog Signe till sig så det skulle bli enklare med vården av Signes sår, fosterföräldrarna Jonas Larsson Bodare anställd i Iggesunds Bruk och hans fru erbjöd sig ta Signe permanent då de så gärna ville utöka sin barnaskara med en flicka, i raden av pojkar. 1895 i slutet av året fick Signe äntligen komma tillbaka hem, hon saknade sin familj och de fina klänningarna hon skulle få av fosterfamiljen om hon stannade, var lätta att tacka nej till. Signes mamma ville först inte ta hem Signe som grät och grät och var ledsen, men en dag kom pappan och hämtade Signe, hon var överlycklig, en tagg till mamman satt kvar hela livet. Signe älskade sin pappa som hon berättade om, för mig när jag var liten och andaktigt satt alldeles stilla med stora öron, beredd på spännande historier. More information ...

feature 2Familjeberättelse 2
Morfar Erik Sundberg föddes 1883 i Hälsingtuna, morfar var torparson och snickare, på mödernet kom hans anor främst från Bönder i Ilsbo, Bergsjö och Hassela på faderns gren från Delsbo och en gård som för länge länge sedan hette Skarpäng och en av morfars berättelser handlade om just den gården som även förutom morfars anor ägts av Rik Göran/Örjan Pedersson f 1580 Finland som även ägde Kölsjön 4, Sörgården i Hassela och kallades för Rik-Göran. Jag satt på golvet och morfar berättade om Rik Göran som var så rik så rik, han berättade om sonen som blev en bemärkt man och fältpräst och som fick skattebefrielse för Skarpäng, av drottning Kristina. I släktforskningen har jag funnit morfars anor och hans berättelser blev på så sätt bekräftade.More information ...

feature 3Familjeberättelse 3
Farmor träffade jag aldrig så jag har endast sådant jag funnit i släktforskningen, att berätta delar av. Farmor Elin Eugenia Wretling f Johansson (Hotakka) en tid trolovad med min farfar Jon-Erik Öst f 1885 Bergsjö, farmor föddes 1898 i Sillerbo, Ljusdal och på faderns släktgren i Norra Värmland, finns skogs finnar bland annat släkten Hotakka med flera finska namn, många av de anorna finns även att finna i Grue Norge. På farmors mor Hilda Johannas sida finns vallonsläkten Pira men också Hasselafinnar. Farmor var hushållerska och fabriksarbetare i morbrodern Lars Henrik Berg född Piras fabrik i Tallåsen, Ljusdal.More information ...

feature 4Familjeberättelse 4
Farfar Jon-Erik Öst föddes i Bergsjö 1885 han växte upp med sin mor, far var Jonas Wikström, Skollärare, Kolportör, fotograf och son till Bonden där Jon-Eriks mor Anna var piga. Tidigare fanns bara muntliga berättelser om faderskapet men numera är det bekräftat via dna i family finder. Jonas Wikström var barnlös i giftet med Sigrid, de båda utvandrade till Amerika, Jonas vid nyss fyllda femtio, han blev biografvaktmästare ”over there” och en berättelse finns att de båda, far och son möttes under en föreställning Jon-Erik höll i Minnesota och Jon-Erik helt enkelt sade; hej pappa och fadern svarade - vet du det, pojk!? Fotografier togs och likheten far o son bekräftades. Jon-Erik Öst blev en av de första estradörerna läste jag i internet och en Youtube inspelning fanns tidigare att lyssna till ”Slipstenspolska ”av Snickar-Ersker där farfar pratade emellanåt, en underbar dialekt: Ovanåkersmål och han sade ”man skall inte skicka efter noter från Afrika man skall lyssna till hur slipsten låter” och då förstod jag att han faktiskt var estradör, själv har jag inget emot noter från Afrika men jag har heller inte gehör på det sätt han hade. Jag träffade aldrig min farfar så det var mycket värdefullt att få höra rösten i den där inspelningen som numera inte finns kvar i Youtube. Museum finns i både Bergsjö, Hundskinnet och i Edsbyn. Bergsjö har spelmansdräkten och födelsestugan, fotografier och en hel del annat och Edsbyn har mycket som efterlämnats av Anna Öst, via hennes barnbarn Aage. I släktträdet finns både Viktor Öst, Hultkläppen och Per Jönsson Lumiainen (Lomjansguten, Värmland) med flera spelmän. Mycket musik. Jon-Erik Öst var bagarmästare, Spelman och Tonsättare han fick fem trolovningsbarn med min farmor Elin Eugenia. Han fick sammanlagt tretton barn med fem olika kvinnor, ett år blev han pappa två gånger. ”Zornmärket i Guld överlämnades vid Spelmansstämman i Bollnäs 1942 den 2a juli, han bodde då i Meselefors (Guldmärket utdelas till synnerligen framstående traditionsbärare, utan uppspelning och 1 eller 2/ år) Silvermärket fick han 1910 Skansen, märket utdelades till alla utvalda, inbjudna spelemän, som minne -Zorn ritade märket och initierade till dessa utnämningar”. Källa: Bergsjöportalen. Ranungspolskorna kom till under tiden i Tallåsen, Ljusdal: Källa Ljusdalsbygdens Museum.. More information ...

feature 5Wallonerna i Släktträdet
Vallonnamn som förekommer i släktträdet; Pira, Pirander, Birath, Hybinette, Hero, Herou, Badon, Bennet, Poussar, Douhan, Grill, Martin, Garneij, Lemoine, Öström, Butz, Botz, mfl. Valloner finns i alla mina grenar More information ...

feature 6Släktled från Savolax, Finland
Vanliga Finska efternamn; Tarvainen, Hotakka,Valkoinen, Hartikainen, Moijainen,Karvainen, Räisäinen, Mulikka,Havuinen, Vilhuinen, Häkkinen, Neuvoinen, Vaissinen,Ukkoinen, Tenhuinen, Vetelainen,Tuliainen mfl Create a brief description of Family Story 6 that you saved in histories/family6.php or update the feature link with the correct php script name. Copy and rename the family1.php script provided as an example in the template folder. More information ...

Kontakt

email image

Om du har frågor eller kommentarer om innehållet på denna webbsida, kontakta oss. Vi ser fram emot att få höra ifrån dig.De 40 mest förekommande efternamnen på vår hemsida